De Vladimiris Natura (...i com que vostès)

...i com que vostès, Eminentíssims i Reverendíssims Senyors, m'escrigueren que els escrigués i expliqués el cas ben extensament, em semblà millor no agafar-lo per la meitat, sinó des del principi, perquè tota la Cúria tingués precisa notícia de Vladimir Roig. Així, doncs, tinc per cert que vostès, Eminentíssims i Reverendíssims Senyors, si saben albirar el ver sentit espiritual del meu humil relat, que només podrà oferir un pàl·lid reflex de la gloriosa vida de santedat que Vladimir acomplí, instaran el nostre pietós Bisbe a incoar el subsegüent Procés Ordinari per tal de beatificar el mai prou lloat Vladimir Roig, el qual va néixer...