De Vladimiris Natura (...i, sia per l'ambient)

...i, sia per l'ambient de pietat que regnava en el si de la seva família, sia pel resplendent exemple del mossèn de Palafolls, Vladimir Roig entrà al Seminari Menor de Girona amb la ferma convicció de servir el Senyor com a sacerdot secular. És cert, Eminentíssims i Reverendíssims Senyors, que la ferma convicció li durà dos mesos, just el temps que trigà a descobrir el nefand pecat solitari, i també és cert que, per un assumpte d'uns enagos de minyona que el Rector va trobar al rebost del Seminari, Vladimir fou expulsat quan encara no s'havien escolat dos mesos més. Això, però, no ha d'enterbolir la imatge de Vladimir Roig, car la seva fe va romandre incòlume, ço que no podem afirmar de la seva puresa, ja que, pecats solitaris a banda, cal dir que els enagos no eren sols al rebost, sinó en companyia d'unes mitges, uns mitjons, una brusa de dona, uns pantalons de vailet... Totes aquestes peces eren al costat de Vladimir i de la minyona, els quals, ajaguts i completament nus, formaven un, com se sol dir, "animal de dues esquenes" que emetia uns xiscles tan fora de mida que foren escoltats pel Rector, el qual entrà al rebost i descobrí enagos, minyona, Vladimir i altres peces de vestir. Ara bé, Eminentíssims i Reverendíssims Senyors, la fe de Vladimir Roig en el Senyor romangué tan incòlume que...