Fumar

És setembre de 1911. Davant la porta del Seminari Menor de Girona, el senyor Ramon Roig fuma i mira els núvols, fuma i mira l'hora, fuma i mira una perdiu que, seguida pels seus pollets, travessa un hort. La senyora Natasha Ulianov s'eixuga dissimuladament una llàgrima mentre neteja amb saliva el front de son fill. El senyor Vladimir llença la cigarreta i s'acosta als dos.

-Estàs segur que vols entrar-hi, Vladimir?

-Sí, papà.

-Merda!

-I, a més a més...

-Sí, papà.

-Merda, merda i merda!